O Nas samych

  • Aleksandra Maniak
   Dyrektor
 • Z pedagogiką Marii Montessori po raz pierwszy zetknęłam się w marcu 2008 r., podczas zajęć w jednym z przedszkoli montessoriańskich. Ujęła mnie wówczas wiarą w ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Późniejsze studia nad literaturą, spotkania z praktykami, warsztaty i szkolenia umocniły moje przekonanie do  montessoriańskiej koncepcji wychowania do wolności opartej na duchowym planie rozwoju dziecka, na doznawaniu ciepła, miłości, szacunku i zrozumienia.

 • Nasza Kadra

  Do współpracy z Przedszkolem zaprosiłam ludzi wyjątkowych. Naszą kadrę tworzą osoby odpowiedzialne, otwarte, twórcze i świadome siebie. Zachęcają, inspirują i mobilizują dzieci w wierze, że okres dzieciństwa to najważniejszy etap życia, który kształtuje przyszłego człowieka, jego zachowania oraz życie społeczne. Dlatego wszyscy dbamy o miłą i ciepłą atmosferę, stwarzając dzieciom komfortową i bezpieczną przestrzeń do ich rozwoju.
  • Agnieszka Smela-Kociuba
   Wicedyrektor ds. kształcenia specjalnego

 • Jestem szczęśliwą mamą dwójki dorastających, wspaniałych dzieci. Rodzina, macierzyństwo, wiara, relacje z ludźmi stanowią w moim życiu najważniejsze wartości. Zawodowo spełniam się w roli nauczyciela logopedy. Moja praca to moja pasja, która przynosi mi wiele radości i satysfakcji, która inspiruje mnie do ciągłego rozwoju. Od zawsze moim marzeniem była praca z dziećmi i na rzecz dzieci. Od kilkunastu lat realizuję swoje marzenia. W 2008 roku moja praca związała się z dziećmi potrzebującymi jeszcze więcej troski i wsparcia. Pragnę im stworzyć optymalne warunki do rozwoju w  kontakcie z najbliższym środowiskiem w połączeniu z miłością, szacunkiem, zaufaniem, w towarzystwie potrzebnych im ludzi. Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje, zdobywam zawodowe doświadczenie do coraz lepszej i efektywnej pracy z dziećmi i ich rodzinami, co stanowi dla mnie cel zawodowych dążeń.
  Moje kwalifikacje: nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta dziecięcy, surdo- i neurologopeda, nauczyciel pedagogiki leczniczej Montessori.

  • Barbara Gębarska
   Wicedyrektor
   nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   nauczyciel rytmiki

   Barbara Gębarska

   Wicedyrektor
   nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   nauczyciel rytmiki
 • Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne, w 2013 ukończyłam studia licencjackie z zakresu kulturoznawstwa, ukończyłam również Uniwersytet Śląski na kierunku Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Montessori. Uczestniczyłam w wielu kursach, konferencjach i warsztatach m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Rytmika w działach terapeutycznych czy Konferencja Współczesnego Tańca w Bytomiu.
  Lubię podejmować wyzwania, dlatego wybrałam pracę z dziećmi. Każde dziecko staje się dla mnie osobnym „wyzwaniem”, dla którego staram się dobierać indywidualne metody wychowania. W mojej pracy największy nacisk kładę na inspirowanie dzieci, pokazanie im różnych dróg działania oraz pobudzanie ich kreatywności w sferze ogólnorozwojowej jak i kształcenia muzycznego.

  • Małgorzata Kozieł
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego

   Małgorzata Kozieł

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Studia pedagogiczne o specjalności wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.
  Spotkanie z drugim człowiekiem, szczególnie tym małym jest moją ogromną pasją. To niesamowite wyróżnienie móc towarzyszyć dziecku w jego rozwoju. Z ogromną satysfakcją patrzę, kiedy przedszkolak czerpie radość z tworzenia, odkrywania, doświadczania i poszukiwania tego, co nowe.
  Z wykształcenia jestem również psychologiem. Studia psychologiczne ukończyłam na Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierowana ogromnym zainteresowaniem drugim człowiekem, poszerzałam swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym mogę służyć integralnemu rozwojowi człowieka.
  Nieustannie zdobywam dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach doskonalących: Trening Umiejętności Społecznych; Metoda Dobrego Startu; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Pozytywna Dyscyplina i wiele innych.
  Myślę, że najpiękniejszym pomostem łączącym nauczyciela z dzieckiem jest uśmiech, radość i pasja życia.

  • Marta Brylińska
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego

   Marta Brylińska

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego. W pracy z dziećmi fascynuje mnie codzienne odkrywanie każdego dziecka z osobna oraz podążanie za nim. Ukończyłam kurs Pedagogiki Montessori. Zagłębienie się w tą metodę pozwoliło mi odkryć jeszcze więcej możliwości do pracy z dziećmi. Prywatnie jestem mama dwóch cudownych córek. To one pokazały mi w praktyce na czym polega przesłanie Marii Montessori „Pomóż mi to zrobić samemu”

  • Aleksandra Janicka
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego

   Aleksandra Janicka

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Jestem absolwentką studiów licencjackich z zakresu pedagogiki oraz magisterskich na specjalności kulturoznawstwo. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika specjalna z zakresu wsparcia i terapii osób z ASD. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach m.in Klasa z Pozytywną Dyscypliną, Trener Sensoplastyki, Trudne zachowania oraz wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Od dwóch lat moja praca związana była z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niesamowitym doświadczeniem jest towarzyszenie dziecku w odkrywaniu świata oraz obserwowanie postępów jakich dokonuje każdego dnia. W życiu prywatnym jestem miłośniczką jazdy konnej. Na co dzień towarzyszy mi małe zoo: dwa psy, kot oraz koń.

  • Paulina Skrochocka
   Nauczyciel Montessori

   Paulina Skrochocka

   Nauczyciel Montessori
 • Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w czasie wielu praktyk oraz wolontariatu w przedszkolu Montessori. Nieustannie staram się zdobywać dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie na warsztatach, kursach i szkoleniach. Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach z terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, animacji zabaw dziecięcych, kursie pedagogiki Marii Montessori, a także warsztatach z logorytmiki i technik psychomotorycznych. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, w szczególności odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane.

  • Aneta Szostak
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego

   Aneta Szostak

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Kwalifikacje do pracy z dziećmi zdobyłam uzyskując tytuł magistra edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam niemal dziesięcioletnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela, jestem osobą ciepłą, życzliwą i otwartą. Szybko nawiązuję kontakt z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność. W pracy skupiam się na wszechstronnym rozwoju dziecka, poszerzając jego predyspozycje i zdolności.

  Nieustannie dążę do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, systematycznie uczęszczając na kursy i szkolenia.

  Jestem spełnioną mamą dwójki dzieci, moje skarby każdego dnia uczą mnie patrzeć na świat oczami dziecka. Myślę, że to iż jestem optymistką pomaga mi pozytywnie patrzeć w przyszłość i zdobywać nowe doświadczenia. Uśmiech na twarzy moich wychowanków oraz czynione przez nich postępy są dla mnie najpiękniejszą życiową nagrodą.

  • Cyprian Wdowczyk
   Asystent nauczyciela

   Cyprian Wdowczyk

   Asystent nauczyciela
 • Student ostatniego roku pedagogiki specjalnej.
  Stały bywalec zimowego wyjazdu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną organizowanego dla szkoły specjalnej z terenu Katowic (ostatnie lata jako koordynator).
  Ogromny entuzjasta zabawy niedyrektywnej, gdzie to dorosły wyznacza reguły, stawia wyzwania, lecz podąża cały czas za dzieckiem.
  Edukacja to podróż, w której spotykamy różne osoby i różne sytuacje, albo różne osoby w różnych sytuacjach. Cyprian jest człowiekiem nie bojącym się podróżować, wszak życie to jedna wielka podróż.
  Pasjonat gotowania.

  • Aleksandra Seweryn
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   pedagog specjalny

   Aleksandra Seweryn

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   pedagog specjalny
 • Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W przeszłości byłam Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego oraz drużynową 5 Zabierzowskiej Gromady Zuchowej „Orliki”. Związana z pedagogiką Marii Montessori od 2016 r. uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach metodycznych ubogacających codzienną pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami.

  • Daria Grzegorczyk
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   terapeuta

   Daria Grzegorczyk

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   terapeuta
 • Jestem pedagogiem specjalnym- oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i surdopedagogiem oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężeniami oraz autyzmem. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim empatią oraz indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Ważne jest, aby w centrum uwagi było dziecko, jego potrzeby i zainteresowani. Zrozumienie potrzeb dziecka jest pierwszym krokiem do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju i nabywania nowych umiejętności.

  • Aleksandra Mazur
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Nauczyciel Montessori

   Aleksandra Mazur

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Nauczyciel Montessori
 • Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskałam dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwijałam się również poprzez udział w licznych wykładach z zakresu psychologii, która jest jedną z dziedzin moich zainteresowań. Swoje doświadczenie współpracy z dziećmi zaczęłam jako wolontariuszka w domu dziecka. Tam wzmocniłam swoje pokłady cierpliwości, zrozumienia, empatii, nauczyłam się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim mogłam pomagać i być z dziećmi, które tego potrzebują. Już na praktykach studenckich zrozumiałam, że edukacja to coś więcej niż to, co oferuje i umożliwia tradycyjne szkolnictwo. Zaczęłam zgłębiać metodę Marii Montessori. Kolejnym krokiem w zdobywanym doświadczeniu była praca a prywatnej szkole i przedszkolu w Płocku, należących do nurtu budzących się szkół, korzystające z licznych elementów należących do metody Montessori, oraz w English Montessori School w Katowicach. Jedną z moich największych pasji są podróże, to one pozwoliły mi na zgłębianie metod edukacyjnych w różnych miejscach świata i spotkania z dziećmi różnych narodowości, otworzyły mi oczy nie tylko na kształcenie, ale również na życie i rolę jaką odgrywa w nim dzieciństwo. Jednymi z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych są wolontariat w szkole Nepalskiej, znajdującej się na wysokości 3 400 m. n.p.m . i wolontariat w „Green School” – najekonomiczniejszej szkole na świecie, znajdującej się na Bali. Jednak niezależnie od szerokości geograficznej, w której znajduje się szkoła, misję nauczyciela rozumiem jako umożliwienie dziecku niczym nieskrępowanego rozwoju, uczenia się świata i siebie samego.

  • Tomasz Polok
   Asystent nauczyciela

   Tomasz Polok

   Asystent nauczyciela
 • Obecnie jestem w trakcie studiów z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. W przedszkolu pełnię funkcję asystenta wychowawcy. Interesuje mnie podejście Janusza Korczaka i Marii Montessori do pedagogiki i wychowania, a praca w przedszkolu pozwala mi uzupełniać praktyką wiedzę teoretyczną zdobywaną na uczelni. Uważam, że osoby z niepełnosprawnością, w tym intelektualną oraz innymi zaburzeniami mogą uwrażliwić społeczeństwo na innych ludzi. Poza pracą interesuję się nowinkami ze świata technologii oraz wiedzą z zakresu astronomii.

  • Joanna Gołba
   Nauczyciel terapeuta

   Joanna Gołba

   Nauczyciel terapeuta
 • Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki , wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracy z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy dla mnie najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby. Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi wiele radości. Najlepszą nagrodą dla mnie, jako pedagoga, jest uśmiech dziecka.

  • Monika Matysiewicz-Mikłowska
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori

   Monika Matysiewicz-Mikłowska

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori
 • Jestem przede wszystkim nauczycielem Montessori. Swoją przygodę z ową metodą rozpoczęłam w 2014 r podejmując roczny kurs organizowany przez Polski Instytut Montessori w Warszawie. Praca metodą Montessori uświadomiła mi m.in. istotną rolę nauczyciela, który staje się obserwatorem, przewodnikiem pobudzającym dziecko do działania, do osiągania przez nie sukcesów każdego dnia. „Pomóż mi zrobić to samemu”- m.in. tą właśnie złotą zasadą kieruję się podejmując każdego dnia pracę z dziećmi. Ponadto jestem abolwentką Uniwersytetu Śląskiego kończąc na tym wydziale Filologię Polską oraz nauczycielem Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Przedszkolnej. Metodę Montessori praktykuję również wychowując własne dziecko. W czasie wolnym zachwycam się urokami natury w okolicznościach przyrody 🙂

  • Agnieszka Chorab
   Katechetka

   Agnieszka Chorab

   Katechetka
 • Ukończyłam Uniwersytet Śląski – wydział teologiczny. Od 2014 roku pracuję w katechezie – obecnie w szkole podstawowej i w przedszkolach, przygotowuję dzieci do wczesnej Komunii Świętej.
  Odkąd tylko pamiętam, pasją i celem mojego życia jest Jezus. Dlatego też wszystko co robię i w życiu zawodowym i prywatnym, staram się robić tak, by ukierunkować na Niego. Podczas spotkań z dziećmi pragnę zachęcić ich do zaprzyjaźnienia się i przeżycia wspaniałej przygody z Jezusem. Staram się, aby moi uczniowie na każdym spotkaniu czymś się zachwycili lub coś przeżyli. W tych spotkaniach pomaga nam śpiew przy akompaniamencie gitary, która jest zawsze obecna ze mną podczas zajęć. Od najmłodszych lat byłam zaangażowana we wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Przez wiele byłam animatorem w parafii oraz podczas wakacyjnych rekolekcji. Obecnie jestem matką dwójki chłopców. Doświadczenie macierzyństwa pozwala mi też spojrzeć na moich uczniów z większą miłością, zrozumieniem i akceptacją. Każdy człowiek i ten mały i ten duży, jest Bożym darem i jako dar przyjmuje każdego człowieka postawionego na mojej drodze.

  • Beata Urbańczyk
   Nauczyciel terapeuta
   Tyflopedagog

   Beata Urbańczyk

   Nauczyciel terapeuta
   Tyflopedagog
 • Od kiedy pamiętam zawsze chciałam pomagać. To marzenie udaje mi się realizować w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ogromną radość sprawia mi możliwość uczestniczenia w ich wszechstronnym rozwoju. Ważne jest dla mnie wspieranie twórczej i spontanicznej aktywności dzieci we wzajemnym szacunku i zaufaniu. Z zawodu jestem polonistką i pedagogiem specjalnym. Posiadam kwalifikacje z zakresu tyflo- i surdopedagogiki. Ukończyłam również oligofrenopedagogikę i metody korekcyjno-kompensacyjne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, by móc jeszcze lepiej i efektywniej wykonywać swoją pracę, która stanowi moje powołanie.
  Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i matką dwójki cudownych dzieci.

  • Elżbieta Gasz
   Logopeda,
   nauczyciel języka i kultury włoskiej

   Elżbieta Gasz

   Logopeda,
   nauczyciel języka i kultury włoskiej
 • Cenne doświadczenie w zakresie logopedii zdobywałam na licznych kursach oraz pracując w przedszkolu i szkole podstawowej. Angażowałam się w działalność PTL Oddział Śląski. Wieloletnia praktyka w zawodzie ugruntowała zdobytą wiedzę teoretyczną. Znakomicie rozumiem małe dzieci, ich problemy z mową i potrzeby w tym zakresie. Z sukcesem działam w ich rozwiązywaniu prowadząc zajęcia w miłej i przyjaznej dzieciom atmosferze.

  • Agnieszka Walczyk
   Fizjoterapeuta

   Agnieszka Walczyk

   Fizjoterapeuta
 • Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od lat z wielką pasją poświęcam się rehabilitacji niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, przedwcześnie urodzonymi, z wadami genetycznymi oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi. Obecnie, w dalszym ciągu z pasją podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, tak aby być w stanie jak najlepiej pomagać dzieciom i ich rodzicom. W pracy zawodowej dążę do pełnej współpracy z rodzicami pacjenta aby razem realizować założone cele. Staram się też zapewnić dzieciom optymalne warunki do ćwiczeń oraz sprawiać, aby terapia była zabawą.

  • Ewa Kareta
   Fizjoterapeuta

   Ewa Kareta

   Fizjoterapeuta
 • Jako, że sport i ruch zawsze zajmowały ważne miejsce w moim życiu, nie mogłam obrać innej drogi zawodowej niż ta, którą cały czas kroczę. Ukończyłam rehabilitację ruchową na katowickiej AWF i od ponad 20 lat zajmuję się fizjoterapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Pracuję z moimi podopiecznymi bawiąc się jednocześnie. Jestem bowiem przekonana, że taka forma terapii przynosi trwalsze efekty i bardziej angażuje dzieci. Ponadto terapia poprzez zabawę budzi pozytywne skojarzenia. Każde dziecko i jego opiekuna otaczam taką opieką, jaką sama chciałabym otrzymać, gdybym była w potrzebie. W swojej pracy korzystam z metod: NDT–Bobath, PNF, SI, kinesiotapingu, technik powięziowych itd …I wciąż się uczę… O dzieciach i od dzieci!

  • Michał Bodziony
   Instruktor karate

   Michał Bodziony

   Instruktor karate
 • Jako instruktor wychowałem wielu utytułowanych zawodników, w tym Wicemistrza Europy, wielokrotnych Wicemistrzów i Mistrzów Polski. Kilku moich uczniów pomyślnie zdało egzamin na pierwszy stopień mistrzowski (1 dan), a jeden jest posiadaczem drugiego stopnia mistrzowskiego (2 dan). Obecnie w moich grupach trenuje około 100 zawodników. Wielu z nich regularnie startuje w turniejach, osiągając sukcesy zarówno w kraju jak i zagranicą. Pamiętajcie, że karate jest dla każdego niezależnie od wieku. Dzieci uczy dyscypliny, zaangażowania i poświęcenia.

  • Adam Michalak
   Trener piłki nożnej

   Adam Michalak

   Trener piłki nożnej
 • W 2008 roku uzyskałem tytuł magistra na Akedemii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od dzieciństwa byłem związany ze sportem trenując w klubie piłki nożnej, klubie narciarskim i windsurfingu oraz startując w wielu zawodach oraz turniejach, w tym w ekstraklasie piłki nożnej halowej czy Mistrzostwach Polski instruktorów w narciastwie i windsurfingu. Od 2002 roku jestem związany ze stowarzyszeniem Aquasport. Aktualnie szkole ok 100 osób w sekcji narciarskiej i około 150 osób w sekcji windsurfingowej. Duża część młodzieży wieńczy swoje szkolenia zdobyciem uprawnień instruktora sportu w windsurfingu i narciarstwie. Jestem jednym z założycieli i udziałowców szkół i przedszkoli narciarskich dimbo.pl i maxsurf.pl a od 2016 roku prowadzę własny klub Aquasportvip. Prywatnie jestem ojcem Mateuszka, którego stopniowo zarażam swoimi pasjami – narciarstwem skitourowym, freeridem, kitesurfingiem, windsurfingiem oraz surfingiem. Sport to moja pasja 🙂

  • Marta Krzystek
   Nauczyciel tańca i baletu

   Marta Krzystek

   Nauczyciel tańca i baletu
 • Od najmłodszych lat związana byłam ze sportem. Przez 14 lat trenowałam łyżwiarstwo figurowe osiągając sukcesy w tej dziedzinie na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dzięki łyżwiarstwu przypadkowo trafiłam do Szkoły Baletowej i tu spędziłam kolejne 11 lat mojego życia zakochując się w tej dziedzinie bez pamięci. W trakcie edukacji szkolnej brałam udział w licznych pokazach, warsztatach tanecznych, konkursach oraz tańczyłam na deskach Teatru Rozrywki w widowisku baletowym „Rudolf Valentino”. Po ukończeniu Szkoły Baletowej postanowiłam zająć się kształceniem adeptów sztuki baletowej. Aby lepiej zrozumieć moich małych podopiecznych ukończyłam studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Poza baletem mam również inne pasje: jestem licencjonowanym instruktorem Zumba Fitness i Salsation, oraz prowadzę swoją małą pracownię krawiecką a prywatnie jestem mamą małego urwisa.

  • Alicja Zmarlak

   Alicja Zmarlak

 • Pani Ala jest z nami praktycznie od początku, przez te wszystkie lata dba o przedszkolną kuchnię oraz o to, aby w niej niczego nie zabrakło.

  • Magdalena Żogała

   Magdalena Żogała

 • Pani Magda dba o piętro naszego Przedszkola. To dzięki niej wszystkie dzieci dostają na czas swoje posiłki oraz możemy wspólnie przebywać w schludnej przestrzeni.

  • Pan Jerzy
   Złota Rączka

   Pan Jerzy

   Złota Rączka
 • Dzięki Panu Jerzemu w Przedszkolu świeci każda żarówka a żadne drzwi nie skrzypią 🙂 Dba o wszystkie aspekty techniczne w budynku oraz w ogrodzie. Dzięki Panu Jerzemu każdy dzień spędzamy w zadbanym i bezpiecznym otoczeniu.

  • Teresa Krekora
   Osoba sprzątająca

   Teresa Krekora

   Osoba sprzątająca
 • Pani Teresa jest odpowiedzialna za czystość w naszym Przedszkolu. Na bieżąco dba o to, żeby wszystkie pomieszczenia były czyste i przygotowane dla dzieci 🙂