• Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Wartość Projektu: 906 702,58 zł. Wkład Unii Europejskiej: 770 697,19 zł
  kontakt@cegielkizdrowia.pl

  Zachęcamy do kontaktu via e-mail

 • Uczestnicy Projektu przystępują do wojewódzkiego programu profilaktyki otyłości dzieci.

  Program dedykowany jest dzieciom w wieku 5 i 6 lat, ich rodzicom oraz opiekunom przedszkolnym. W ciągu 3,5 roku wsparcie uzyska łącznie 3545 osób.

  • Rodziców
  • Dzieci
  • Opiekunów przedszkolnych

  Uczestnictwo w projekcie „Cegiełki zdrowia” obejmuje:

  • Badania przesiewowe dzieci w kierunku wykrywania nadwagi lub otyłości: pomiar parametrów ciała pozwalający na ocenę składu masy ciała, wykonany dwukrotnie w odstępie co najmniej sześciu miesięcy

  • Szkolenia dla rodziców oraz pracowników przedszkola: spotkania z fizjoterapeutą, dietetykiem oraz psychologiem. Szkolenia realizowane w formie spotkań bezpośrednich lub on-line, treści dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników

  • Poradnik dla Rodziców w zakresie profilaktyki otyłości: kompendium wiedzy stworzone przez specjalistów

  • Cykl dziewięciu warsztatów dla dzieci prowadzonych przez fizjoterapeutę, dietetyka, psychologa, podczas których dzieci poznają podstawowe zasady zdrowego stylu życia

  • Upominek dla dzieci – pomoc fizjoterapeutyczna opracowana w duchu pedagogiki Montessori, pomoże dzieciom w utrwaleniu zdrowych nawyków

  Projekt „Cegiełki zdrowia” realizowany jest w oparciu o Evidence Based Medicine pod nadzorem merytorycznym dr hab. Anny Brzęk – eksperta naukowego Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Śląskiego na lata 2017-2021.

   

  • Grup Dzieci wraz z opiekunami przedszkolnymi
  • Grup Rodziców
  • Wszystkich szkoleń

  Na zakończenie projektu, na podstawie analizy mierników opracowany zostanie raport podsumowujący efekty udzielonego wsparcia, w szczególności na ile wzrósł poziom wiedzy uczestników w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania otyłości wśród dzieci. Ponadto przeprowadzone badania biometryczne pozwolą ocenić indywidualną sytuację każdego dziecka, a szkolenia wyposażą uczestników w wiedzę na temat właściwego postępowania.