O Nas samych

  • Aleksandra Maniak
   Dyrektor
 • Z pedagogiką Marii Montessori po raz pierwszy zetknęłam się w marcu 2008 r., podczas zajęć w jednym z przedszkoli montessoriańskich. Ujęła mnie wówczas wiarą w ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Późniejsze studia nad literaturą, spotkania z praktykami, warsztaty i szkolenia umocniły moje przekonanie do  montessoriańskiej koncepcji wychowania do wolności opartej na duchowym planie rozwoju dziecka, na doznawaniu ciepła, miłości, szacunku i zrozumienia.

 • Nasza Kadra

  Do współpracy z Przedszkolem zaprosiłam ludzi wyjątkowych. Naszą kadrę tworzą osoby odpowiedzialne, otwarte, twórcze i świadome siebie. Zachęcają, inspirują i mobilizują dzieci w wierze, że okres dzieciństwa to najważniejszy etap życia, który kształtuje przyszłego człowieka, jego zachowania oraz życie społeczne. Dlatego wszyscy dbamy o miłą i ciepłą atmosferę, stwarzając dzieciom komfortową i bezpieczną przestrzeń do ich rozwoju.
  • Barbara Gębarska
   Wicedyrektor
   nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   nauczyciel rytmiki

   Barbara Gębarska

   Wicedyrektor
   nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   nauczyciel Montessori,
   nauczyciel rytmiki
 • Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne, w 2013 ukończyłam studia licencjackie z zakresu kulturoznawstwa, ukończyłam również Uniwersytet Śląski na kierunku Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Montessori. Uczestniczyłam w wielu kursach, konferencjach i warsztatach m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Rytmika w działach terapeutycznych czy Konferencja Współczesnego Tańca w Bytomiu.
  Lubię podejmować wyzwania, dlatego wybrałam pracę z dziećmi. Każde dziecko staje się dla mnie osobnym „wyzwaniem”, dla którego staram się dobierać indywidualne metody wychowania. W mojej pracy największy nacisk kładę na inspirowanie dzieci, pokazanie im różnych dróg działania oraz pobudzanie ich kreatywności w sferze ogólnorozwojowej jak i kształcenia muzycznego.

  • Paulina Hucaluk
   Nauczyciel Montessori

   Paulina Hucaluk

   Nauczyciel Montessori
 • Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w czasie wielu praktyk oraz wolontariatu w przedszkolu Montessori. Nieustannie staram się zdobywać dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie na warsztatach, kursach i szkoleniach. Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach z terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, animacji zabaw dziecięcych, kursie pedagogiki Marii Montessori, a także warsztatach z logorytmiki i technik psychomotorycznych. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, w szczególności odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane.

  • Magdalena Ganobis
   nauczyciel Montessori

   Magdalena Ganobis

   nauczyciel Montessori
 • Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Od ponad czternastu lat byłam rezydentką w Irlandii, do Polski ściągnęła mnie tęsknota… Właśnie w Irlandii uzyskałam potrzebne kwalifikacje na stanowisko nauczyciela przedszkola i tam w irlandzkim przedszkolu pracowałam ponad pięć lat z dziećmi w wieku od 6 m-cy do 6 lat.
  Nieustanny rozwój w tym z zakresu pedagogiki Marii Montessori to mój świadomy wybór i dlatego pogłębiam swoją wiedzę współpracując z Polskim Instytutem Montessori w Warszawie oraz doświadczonymi nauczycielami.
  Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, w wolnych chwilach to im poświęcam dużo czasu, lubimy go spędzać na zabawach kreatywnych uwielbiamy robić „coś z niczego”. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Moim priorytetem w pracy z dziećmi jest indywidualizacja, kreatywność oraz szacunek do drugiego człowieka. Sama codzienne uczę się od dzieci, których towarzystwo bardzo cenię za szczerość, bezpośredniość i żywiołowe reakcję co przyczynia się do ciągłego doskonalenia metod mojej pracy i dają mi mnóstwo pozytywnej energii

  • Aleksandra Mazur
   Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Nauczyciel Montessori

   Aleksandra Mazur

   Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Nauczyciel Montessori
 • Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskałam dyplom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwijałam się również poprzez udział w licznych wykładach z zakresu psychologii, która jest jedną z dziedzin moich zainteresowań. Swoje doświadczenie współpracy z dziećmi zaczęłam jako wolontariuszka w domu dziecka. Tam wzmocniłam swoje pokłady cierpliwości, zrozumienia, empatii, nauczyłam się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim mogłam pomagać i być z dziećmi, które tego potrzebują. Już na praktykach studenckich zrozumiałam, że edukacja to coś więcej niż to, co oferuje i umożliwia tradycyjne szkolnictwo. Zaczęłam zgłębiać metodę Marii Montessori. Kolejnym krokiem w zdobywanym doświadczeniu była praca a prywatnej szkole i przedszkolu w Płocku, należących do nurtu budzących się szkół, korzystające z licznych elementów należących do metody Montessori, oraz w English Montessori School w Katowicach. Jedną z moich największych pasji są podróże, to one pozwoliły mi na zgłębianie metod edukacyjnych w różnych miejscach świata i spotkania z dziećmi różnych narodowości, otworzyły mi oczy nie tylko na kształcenie, ale również na życie i rolę jaką odgrywa w nim dzieciństwo. Jednymi z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych są wolontariat w szkole Nepalskiej, znajdującej się na wysokości 3 400 m. n.p.m . i wolontariat w „Green School” – najekonomiczniejszej szkole na świecie, znajdującej się na Bali. Jednak niezależnie od szerokości geograficznej, w której znajduje się szkoła, misję nauczyciela rozumiem jako umożliwienie dziecku niczym nieskrępowanego rozwoju, uczenia się świata i siebie samego.

  • Monika Janusz
   Psycholog

   Monika Janusz

   Psycholog
 • Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki leczniczej, a także uprawnienia do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem również psychoterapeutką. Od początku mojej drogi zawodowej pracuję z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cieszy mnie, gdy widzę, że dziecko odkrywa swój potencjał i zasoby, kiedy chce i potrafi z nich korzystać. Moją rolą jest towarzyszenie mu w rozwoju, stwarzanie warunków umożliwiających nabywanie nowych umiejętności oraz otaczanie pomocą psychologiczną i wsparciem, kiedy tego potrzebuje.

  • Tomasz Polok
   Nauczyciel, pedagog specjalny

   Tomasz Polok

   Nauczyciel, pedagog specjalny
 • Obecnie jestem w trakcie studiów z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. W przedszkolu pełnię funkcję asystenta wychowawcy. Interesuje mnie podejście Janusza Korczaka i Marii Montessori do pedagogiki i wychowania, a praca w przedszkolu pozwala mi uzupełniać praktyką wiedzę teoretyczną zdobywaną na uczelni. Uważam, że osoby z niepełnosprawnością, w tym intelektualną oraz innymi zaburzeniami mogą uwrażliwić społeczeństwo na innych ludzi. Poza pracą interesuję się nowinkami ze świata technologii oraz wiedzą z zakresu astronomii.

  • Natalia Huć

   Natalia Huć

 • Jestem absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2013 roku otrzymałam dyplom w pracowni druku wypukłego, profesora Mariana Pałki.
  Uprawiam malarstwo, grafikę oraz ilustrację dziecięcą. Tworzę w tradycyjny sposób, przy czym staram się nadać swoim pracą nowoczesna formę.
  Przez ostatnie lata oprócz pracy twórczej prowadziłam zajęcia plastyczne w różnych przedszkolach na terenie Katowic. Jestem także wychowawcą kolonijnym, gdzie zdobyłam doświadczenie przy opiece nad dziećmi w różnym wieku.
  Stale staram się zagłębiać swoją wiedzę pedagogiczną, biorąc udział w licznych kursach i warsztatach.
  Lubię pracować z dziećmi są dla mnie niekończącym się źródłem inspiracji .
  Praca z nimi daje mi mnóstwo radości i satysfakcji, a uśmiech na ich buziach dodaje mi wiele pozytywnej energii.
  Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą cudownego Ignasia .
  W wolnych chwilach spędzam czas z rodziną, a czasami pędzę do pracowni by coś „zmalować” 🙂

  • Joanna Gołba
   Nauczyciel terapeuta

   Joanna Gołba

   Nauczyciel terapeuta
 • Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki , wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracy z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy dla mnie najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby. Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi wiele radości. Najlepszą nagrodą dla mnie, jako pedagoga, jest uśmiech dziecka.

  • Magdalena Urbanek
   Pomoc nauczyciela

   Magdalena Urbanek

   Pomoc nauczyciela
 • Praca z dziećmi to moja pasja, którą rozwijam od 2012 roku.
  Ukończyłam studia I stopnia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-socjalnej oraz studia podyplomowe z edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Nabyłam wiedzę i umiejętności wykonywania masażu technikami: klasyczną oraz relaksacyjną. Zdobyłam uprawnienia terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Uczestniczyłam także w szkoleniu z logorytmiki.
  Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach, aby lepiej zrozumieć podopiecznych i wspomóc ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Każdego dnia uczę się od dzieci i uwielbiam odkrywać z nimi świat. Sprawia mi to ogromną satysfakcję, a uśmiech na buzi małego człowieka jest motorem do dalszego działania.

  • Agnieszka Chorab
   Katechetka

   Agnieszka Chorab

   Katechetka
 • Ukończyłam Uniwersytet Śląski – wydział teologiczny. Od 2014 roku pracuję w katechezie – obecnie w szkole podstawowej i w przedszkolach, przygotowuję dzieci do wczesnej Komunii Świętej.
  Odkąd tylko pamiętam, pasją i celem mojego życia jest Jezus. Dlatego też wszystko co robię i w życiu zawodowym i prywatnym, staram się robić tak, by ukierunkować na Niego. Podczas spotkań z dziećmi pragnę zachęcić ich do zaprzyjaźnienia się i przeżycia wspaniałej przygody z Jezusem. Staram się, aby moi uczniowie na każdym spotkaniu czymś się zachwycili lub coś przeżyli. W tych spotkaniach pomaga nam śpiew przy akompaniamencie gitary, która jest zawsze obecna ze mną podczas zajęć. Od najmłodszych lat byłam zaangażowana we wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Przez wiele byłam animatorem w parafii oraz podczas wakacyjnych rekolekcji. Obecnie jestem matką dwójki chłopców. Doświadczenie macierzyństwa pozwala mi też spojrzeć na moich uczniów z większą miłością, zrozumieniem i akceptacją. Każdy człowiek i ten mały i ten duży, jest Bożym darem i jako dar przyjmuje każdego człowieka postawionego na mojej drodze.

  • Aleksandra Wysota
   Nauczyciel terapeuta

   Aleksandra Wysota

   Nauczyciel terapeuta
 • Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje od 2006 roku.
  Praca to moja pasja. Staram się być w niej innowacyjna. Szukam wielu rozwiązań, aby moi uczniowie mieli poczucie rozwoju i sukcesu. Moją pracę opieram na zainteresowaniach i możliwościach każdego dziecka. W relacjach z dziećmi ważne jest dla mnie pozyskanie ich ufności i uśmiechu. Radość oraz nawet najmniejsze postępy dzieci dają mi energię do podejmowania nowych licznych wyzwań.
  Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam również kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz tyflopedagogiki. Ostatnio ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”. Dla lepszych efektów mojej pracy swoją wiedzę i umiejętności nieustannie doskonale uczestnicząc w kurach i warsztatach. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch uroczych córeczek. Czas po pracy wykorzystuję na aktywne spędzanie go z rodziną.

  • Elżbieta Gasz
   Logopeda,
   nauczyciel języka i kultury włoskiej

   Elżbieta Gasz

   Logopeda,
   nauczyciel języka i kultury włoskiej
 • Cenne doświadczenie w zakresie logopedii zdobywałam na licznych kursach oraz pracując w przedszkolu i szkole podstawowej. Angażowałam się w działalność PTL Oddział Śląski. Wieloletnia praktyka w zawodzie ugruntowała zdobytą wiedzę teoretyczną. Znakomicie rozumiem małe dzieci, ich problemy z mową i potrzeby w tym zakresie. Z sukcesem działam w ich rozwiązywaniu prowadząc zajęcia w miłej i przyjaznej dzieciom atmosferze.

  • Marta Dzienia
   Neurologopeda

   Marta Dzienia

   Neurologopeda
 • Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  Zawsze chciałam w pracy zawodowej poświęcić zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności innym ludziom. Uważam, że praca z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia z zakresu logopedii jest wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie inspiracją i źródłem satysfakcji. Każdy postęp dziecka jest moim małym sukcesem, który rozbudza apetyt na więcej. Prowadzę terapię dzieci w normie intelektualnej, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, zespołem Downa, nadpobudliwością ruchową, opóźnionym rozwojem mowy, padaczką, zaburzeniami neurorozwojowymi, z uszkodzonym narządem słuchu, niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami sprzężonymi i wadami genetycznymi. Sądzę, że indywidualne podejście do każdego pacjenta i nawiązanie z nim dobrego kontaktu są podstawą pomyślnej terapii logopedycznej.
  Ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in.: „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich”; Język migowy o profilu społecznym, stopień I, II, III; „Konstruktywna Komunikacja w relacji z dzieckiem i dorosłym” opartym na idei Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga; „Masaż logopedyczny”; „Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia”; „Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci”; „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – Moduł 1”;
  „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”; „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”; „Niemowlak u logopedy” i inne.

  • Agnieszka Walczyk
   Fizjoterapeuta

   Agnieszka Walczyk

   Fizjoterapeuta
 • Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od lat z wielką pasją poświęcam się rehabilitacji niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, przedwcześnie urodzonymi, z wadami genetycznymi oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi. Obecnie, w dalszym ciągu z pasją podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, tak aby być w stanie jak najlepiej pomagać dzieciom i ich rodzicom. W pracy zawodowej dążę do pełnej współpracy z rodzicami pacjenta aby razem realizować założone cele. Staram się też zapewnić dzieciom optymalne warunki do ćwiczeń oraz sprawiać, aby terapia była zabawą.

  • Ewa Kareta
   Fizjoterapeuta

   Ewa Kareta

   Fizjoterapeuta
 • Jako, że sport i ruch zawsze zajmowały ważne miejsce w moim życiu, nie mogłam obrać innej drogi zawodowej niż ta, którą cały czas kroczę. Ukończyłam rehabilitację ruchową na katowickiej AWF i od ponad 20 lat zajmuję się fizjoterapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Pracuję z moimi podopiecznymi bawiąc się jednocześnie. Jestem bowiem przekonana, że taka forma terapii przynosi trwalsze efekty i bardziej angażuje dzieci. Ponadto terapia poprzez zabawę budzi pozytywne skojarzenia. Każde dziecko i jego opiekuna otaczam taką opieką, jaką sama chciałabym otrzymać, gdybym była w potrzebie. W swojej pracy korzystam z metod: NDT–Bobath, PNF, SI, kinesiotapingu, technik powięziowych itd …I wciąż się uczę… O dzieciach i od dzieci!

  • Piotr Lamentowicz
   Fizjoterapeuta

   Piotr Lamentowicz

   Fizjoterapeuta
 • Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Wybór takich właśnie studiów połączył moje zamiłowanie do uprawiania sportu, podejmowania różnych aktywności ruchowych oraz naturalną chęć niesienia pomocy innym, empatię, dążenie do poprawy jakości życia osób, które wymagają rehabilitacji. Od 11 lat pracuję w swoim zawodzie usprawniając ludzi w różnym wieku (miałem nawet przyjemność pracować z pacjentką, która skończyła 100 lat), a od kilku lat zdecydowana większość to dzieci w wieku przedszkolnym. Praca ta przynosi mi wiele satysfakcji, jest nieustannym wyzwaniem, motorem do samodoskonalenia się. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach dedykowanych fizjoterapeutom oraz pedagogom. Od 3 lat jestem terapeutą Integracji Sensorycznej. W swojej praktyce bardzo dużo czerpię z tej metody, ponieważ angażuje ona dziecko do twórczego, kreatywnego działania, doświadczania, a podczas zajęć panuje przyjazna, momentami bajkowa atmosfera. Takie są właśnie moje priorytety podczas pracy w przedszkolu. Z kolei w wolnym czasie lubię różne formy aktywnego wypoczynku, a w tym: piłka nożna, wycieczki rowerowe lub piesze w górach, pływanie, rolki, a od czasu do czasu sprawdzenie się w półmaratonie.

  • Katarzyna Wachstiel
   Fizjoterapeuta, terapeuta SI

   Katarzyna Wachstiel

   Fizjoterapeuta, terapeuta SI
 • Jestem Absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku
  fizjoterapii oraz terapeutą Integracji Sensorycznej. W pracy z małym
  pacjentem łączę elementy trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad
  stóp, integracji sensorycznej oraz terapii mięśniowo-powięziowej.
  Stale staram się zgłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i
  szkoleniach. W swojej pracy kładę nacisk na dobrą relację z
  dzieckiem- odpowiednia motywacja jest kluczem do sukcesu, ale także na
  dialog z rodzicem.

  Poza pracą terapeuty realizuje się jako instruktor dzieci i dorosłych
  w sekcji łyżwiarstwa figurowego.

  • Adam Michalak
   Trener piłki nożnej

   Adam Michalak

   Trener piłki nożnej
 • W 2008 roku uzyskałem tytuł magistra na Akedemii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od dzieciństwa byłem związany ze sportem trenując w klubie piłki nożnej, klubie narciarskim i windsurfingu oraz startując w wielu zawodach oraz turniejach, w tym w ekstraklasie piłki nożnej halowej czy Mistrzostwach Polski instruktorów w narciastwie i windsurfingu. Od 2002 roku jestem związany ze stowarzyszeniem Aquasport. Aktualnie szkole ok 100 osób w sekcji narciarskiej i około 150 osób w sekcji windsurfingowej. Duża część młodzieży wieńczy swoje szkolenia zdobyciem uprawnień instruktora sportu w windsurfingu i narciarstwie. Jestem jednym z założycieli i udziałowców szkół i przedszkoli narciarskich dimbo.pl i maxsurf.pl a od 2016 roku prowadzę własny klub Aquasportvip. Prywatnie jestem ojcem Mateuszka, którego stopniowo zarażam swoimi pasjami – narciarstwem skitourowym, freeridem, kitesurfingiem, windsurfingiem oraz surfingiem. Sport to moja pasja 🙂

  • Marta Krzystek
   Nauczyciel tańca i baletu

   Marta Krzystek

   Nauczyciel tańca i baletu
 • Od najmłodszych lat związana byłam ze sportem. Przez 14 lat trenowałam łyżwiarstwo figurowe osiągając sukcesy w tej dziedzinie na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dzięki łyżwiarstwu przypadkowo trafiłam do Szkoły Baletowej i tu spędziłam kolejne 11 lat mojego życia zakochując się w tej dziedzinie bez pamięci. W trakcie edukacji szkolnej brałam udział w licznych pokazach, warsztatach tanecznych, konkursach oraz tańczyłam na deskach Teatru Rozrywki w widowisku baletowym „Rudolf Valentino”. Po ukończeniu Szkoły Baletowej postanowiłam zająć się kształceniem adeptów sztuki baletowej. Aby lepiej zrozumieć moich małych podopiecznych ukończyłam studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Poza baletem mam również inne pasje: jestem licencjonowanym instruktorem Zumba Fitness i Salsation, oraz prowadzę swoją małą pracownię krawiecką a prywatnie jestem mamą małego urwisa.

  • Magdalena Macioł

   Magdalena Macioł

 • Pani Magda dba o piętro naszego Przedszkola. To dzięki niej wszystkie dzieci dostają na czas swoje posiłki oraz możemy wspólnie przebywać w schludnej przestrzeni.

  • Pan Jerzy
   Złota Rączka

   Pan Jerzy

   Złota Rączka
 • Dzięki Panu Jerzemu w Przedszkolu świeci każda żarówka a żadne drzwi nie skrzypią 🙂 Dba o wszystkie aspekty techniczne w budynku oraz w ogrodzie. Dzięki Panu Jerzemu każdy dzień spędzamy w zadbanym i bezpiecznym otoczeniu.